Strona główna - WSZiB

Zapraszamy na JuweWSZiB 2024…

…czyli imprezę organizowaną przez Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie!

Samorząd Studentów WSZiB – kim jesteśmy?

Jako Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości prowadzimy na terenie uczelni działalność w zakresie spraw studenckich. Naszym zadaniem jest reprezentowanie interesów wszystkich studentów i opiniowanie najważniejszych aktów prawnych na uczelni. Reprezentujemy uczelnię na Zjazdach Forum Uczelni Niepublicznych, Krajowych Konferencjach Parlamentu Studentów RP oraz pozostałych ważnych wydarzeniach.