12 mar '20

Tram Party + After Party / WSEI & WSZiB

Tram Party + After Party / WSEI & WSZiB

18 listopada o 20:00 spotykamy się na Placu Wszystkich Świętych, gdzie startuje nasze Tram Party!
Imprezowy tramwaj zabierze nas w niezapomnianą podróż, a poźniej odstawi na pełen atrakcji after w klubie Shakers (ul.Szewska 5).

Informację o biletach proszę szukać na stronach swoich samorządów!
https://www.facebook.com/sswszib/
https://www.facebook.com/SSWSEI/


O samorządzie Studentów WSZiB

Przewodniczący Samorządu Studentów WSZiB w Krakowie: Bianka Burda

Adres: Kraków 30-079, al. Kijowska 14, pok. 4;

Kontakt mailowy: samorzad@wszib.edu.pl

Telefon wew. 68-11, dzwoniąc spoza uczelni należy wybrać: +(48) 12 635 68 11

Działalność Samorządu Studenckiego WSZiB

Jako Samorząd Studencki WSZiB prowadzimy na terenie uczelni działalność w zakresie spraw studenckich. Naszym zadaniem jest reprezentowanie interesów wszystkich studentów i opiniowanie najważniejszych aktów prawnych na naszej uczelni. Reprezentujemy również naszą uczelnie na Forach Uczelni Niepublicznych oraz innych ważnych wydarzeniach.

Więcej informacji: o nas