Kontakt

Przewodniczący Samorządu Studentów WSZiB w Krakowie: Jakub Gajewski

Adres: Kraków 30-079, al. Kijowska 14, pok. 4;

Kontakt mailowy: samorzad@wszib.edu.pl

Telefon wew. 68-11, dzwoniąc spoza uczelni należy wybrać: +(48) 12 635 68 11

Strona na Facebooku: https://www.facebook.com/sswszib/

  Formularz kontaktowy


  Please prove you are human by selecting the house.

  O Samorządzie Studentów WSZiB

  Przewodniczący Samorządu Studentów WSZiB w Krakowie: Jakub Gajewski

  Adres: Kraków 30-079, al. Kijowska 14, pok. 4;

  Kontakt mailowy: samorzad@wszib.edu.pl

  Telefon wew. 68-11, dzwoniąc spoza uczelni należy wybrać: +(48) 12 635 68 11

  Działalność Samorządu Studentów WSZiB

  Jako Samorząd Studentów WSZiB prowadzimy na terenie uczelni działalność w zakresie spraw studenckich. Naszym zadaniem jest reprezentowanie interesów wszystkich studentów i opiniowanie najważniejszych aktów prawnych na naszej uczelni. Reprezentujemy uczelnię na Zjazdach Forum Uczelni Niepublicznych, Krajowych Konferencjach Parlamentu Studentów RP oraz pozostałych ważnych wydarzeniach.

  Struktura Samorządu Studentów WSZiB