1 gru '23

Szlachetna Paczka 2023

Szlachetna Paczka 2023

Ruszamy z akcją Szlachetna Paczka! 🎅🏻

Jako Samorząd Studentów włączamy się w akcję w roli Darczyńcy. Zapraszamy do dołączenia i wspólnego przygotowania pomocy!

W tym roku przygotowujemy paczkę dla Pani Jadwigi, która obecnie jest na rencie chorobowej, jej chorującego męża Pana Jana oraz córki Pauliny.

Jako Darczyńcy jesteśmy zobowiązani do realizacji trzech potrzeb wskazanych jako najpilniejsze: żywność, obuwie zimowe oraz chemia gospodarcza. Mamy jednak nadzieję, że dzięki zaangażowaniu całej społeczności akademickiej zrealizujemy większość wskazanych przez Rodzinę potrzeb.

Historia rodziny oraz szczegółowa lista potrzeb znajdują się na załączonych grafikach.

Przy wejściu do budynku Uczelni na al. Kijowskiej 14, niedaleko sali wykładowej 13K znajduje się pudełko, w którym można zostawić produkty z listy. Jeżeli chcecie przekazać dar bezpośrednio do Samorządu Studentów, prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.

Zbiórka zakończy się 13 grudnia.

Razem uczyńmy święta pełnymi radości dla tych, którzy tego potrzebują!


O Samorządzie Studentów WSZiB

Przewodniczący Samorządu Studentów WSZiB w Krakowie: Jakub Gajewski

Adres: Kraków 30-079, al. Kijowska 14, pok. 4;

Kontakt mailowy: samorzad@wszib.edu.pl

Telefon wew. 68-11, dzwoniąc spoza uczelni należy wybrać: +(48) 12 635 68 11

Działalność Samorządu Studentów WSZiB

Jako Samorząd Studentów WSZiB prowadzimy na terenie uczelni działalność w zakresie spraw studenckich. Naszym zadaniem jest reprezentowanie interesów wszystkich studentów i opiniowanie najważniejszych aktów prawnych na naszej uczelni. Reprezentujemy uczelnię na Zjazdach Forum Uczelni Niepublicznych, Krajowych Konferencjach Parlamentu Studentów RP oraz pozostałych ważnych wydarzeniach.

Struktura Samorządu Studentów WSZiB