28 paź '23

Inauguracja 2023/2024

Inauguracja 2023/2024

W dniu 6 października 2023, nowoprzyjęci Studenci WSZiB zostali serdecznie powitani przez Przewodniczącego Samorządu Studentów, który życzył im powodzenia i wytrwałości.

Wszystkich Studentów zachęcamy do czynnego udziału w życiu Uczelni. Wasze pomysły i problemy będą zawsze brane pod uwagę i rozwiązywane.

Mamy nadzieję, że ten rok będzie pełen wiedzy, sukcesów, pasji, a przede wszystkim nowych znajomości!


O Samorządzie Studentów WSZiB

Przewodniczący Samorządu Studentów WSZiB w Krakowie: Jakub Gajewski

Adres: Kraków 30-079, al. Kijowska 14, pok. 4;

Kontakt mailowy: samorzad@wszib.edu.pl

Telefon wew. 68-11, dzwoniąc spoza uczelni należy wybrać: +(48) 12 635 68 11

Działalność Samorządu Studentów WSZiB

Jako Samorząd Studentów WSZiB prowadzimy na terenie uczelni działalność w zakresie spraw studenckich. Naszym zadaniem jest reprezentowanie interesów wszystkich studentów i opiniowanie najważniejszych aktów prawnych na naszej uczelni. Reprezentujemy uczelnię na Zjazdach Forum Uczelni Niepublicznych, Krajowych Konferencjach Parlamentu Studentów RP oraz pozostałych ważnych wydarzeniach.

Struktura Samorządu Studentów WSZiB