12 lis '23

I Posiedzenie Samorządu Studentów

I Posiedzenie Samorządu Studentów

10 listopada odbyło się I posiedzenie Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, podczas którego przeprowadzono wybory na członków prezydium kadencji 2023/2024.

Już w najbliższych dniach przedstawimy Wam nowy skład Samorządu.

Do zobaczenia!


O Samorządzie Studentów WSZiB

Przewodniczący Samorządu Studentów WSZiB w Krakowie: Jakub Gajewski

Adres: Kraków 30-079, al. Kijowska 14, pok. 4;

Kontakt mailowy: samorzad@wszib.edu.pl

Telefon wew. 68-11, dzwoniąc spoza uczelni należy wybrać: +(48) 12 635 68 11

Działalność Samorządu Studentów WSZiB

Jako Samorząd Studentów WSZiB prowadzimy na terenie uczelni działalność w zakresie spraw studenckich. Naszym zadaniem jest reprezentowanie interesów wszystkich studentów i opiniowanie najważniejszych aktów prawnych na naszej uczelni. Reprezentujemy uczelnię na Zjazdach Forum Uczelni Niepublicznych, Krajowych Konferencjach Parlamentu Studentów RP oraz pozostałych ważnych wydarzeniach.

Struktura Samorządu Studentów WSZiB